NIE należy włączać tej opcji na komputerach publicznych.